Digital marknadsföring kallas ofta för de engelska begreppen Digital Marketing, Online Marketing, Inbound Marketing.

Sökmotoroptimering / SEO

 • Att bli hittad på internet utifrån sökord som kunder faktiskt använder.
 • Fokus på hur, till vem och till vad man använder de produkter/tjänster man vill förmedla och vilken nytta eller upplevelse de tillför.
 • Viktigt att ”skriva som folk söker”.
 • Sökmotorer t ex Google är beroende av trovärdighet och prioriterar de mest relevanta sidorna. En webbplats ska ge en bra användarupplevelse, vara informativ och helst tillföra unikt värde för målgruppen, det premieras av sökmotorerna.
 • Idag sker mer än hälften av alla sökningar på mobila enheter och sidan måste vara anpassad för detta, sedan 2015 får sidor som inte är mobilanpassade sämre sökresultat på Google.
 • Intern teknisk sökmotoroptimering innebär att webbplatsen har en bra struktur, är lätt att hitta i, har korta svarstider, att alla sidor och bilder är uppmärkta med relevant metadata samt att rubriker och länkar är rätt formaterade.
 • Extern sökmotoroptimering innebär att få så många andra sidor som möjligt att länka till den egna webbplatsen. Ju högre de andra sidorna som länkar till den egna sidan är rankade av sökmotorn ju mer är länkarna värda.
 • En bra sökoptimerad webbplats är en förutsättning för alla annan digital marknadsföring och är en ständigt pågående process.
 • Sökmotoroptimering kallas även SEO efter det engelska Search Engine Optimization.

Sökordsannonsering

 • Sökordsannonsering innebär betalda sökresultat i sökmotorer t ex med Google Adwords. 
 • Rätt använt är sökordsannonsering ett effektivt sätt att snabbt öka trafiken till en webbplats.
 • Man betalar endast per klick på annonsen, modellen kallas ofta för det engelska CPC (Cost per Click).
 • Priset per klick sätts utifrån målsidans relevans, bedömd användarupplevelse och hur stor konkurrens det är på sökordet.

Varumärkesstärkning i sökmotorer

 • Sökordsannonsering av egna varumärken i sökmotorer är ett bra sätt att stärka bilden av företaget och/eller produkter/tjänster.
 • Liksom annan sökordsannonsering så betalar man bara för klick på annonsen, men då både relevansen är hög och konkurrensen är liten blir kostnaden oftast låg.
 • Varumärkesstärkning i sökmotorer bör ingå i all digital marknadsföring, även om man brukar komma i topp med sökorden utan annonsering.

Återannonsering

 • Visning av online annonser och/eller banners för tidigare besökare på webbplatser och/eller produktsidor, ofta med ett antal dagars fördröjning för bästa effekt.
 • Kallas ofta för det engelska remarketing eller retargeting.

Sociala medier

 • Betalda eller sponsrade inlägg och annonser till specifika målgrupper selekterade t ex på ålder, geografi, intressen, lookalikes etc.
 • Ger närvaro och möjlighet till interaktion.
 • Vilka medier man väljer beror på målgrupp och typ av budskap/produkt/tjänst man vill nåt ut med – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn tillhör de vanligaste.

Blogg

 • Bidra med berättelser, händelser, tips & trix om vilken nytta eller upplevelse produkter/tjänster som man vill marknadsföra kan tillföra utan att för den skull vara direkt reklam.
 • Kan finnas på annan domänadress än företagets officiella men ska driva trafik till produktens/tjänstens sida.
 • Kombineras gärna med Nyhetsbrev, se nedan.

Nyhetsbrev & e-post

 • Regelbunden kommunikation med kunder via e-post med aktuell information, erbjudanden och inspiration.
 • Syfte att behålla befintliga kunder, fånga upp intresse från potentiella nya kunder, driva trafik till hemsida.
 • Ofta ett kostnadseffektivt och långsiktigt lönsamt komplement till övrig digital marknadsföring.

Nytta och värde med digital marknadsföring som fokuserar på kundens köpresa

 • Att finnas närvarande där kunden finns på sin köpresa med inspiration, information, jämförelse
 • Nå fler potentiella kunder
 • Sätta kundnytta i centrum, nå ut med det värde produkterna/tjänsterna tillför
 • Positionera sig som förstahandsval
 • Minska fokusering på priset
 • Leverera bättre kundupplevelse

OnMarketing Skåne - Digital marknadsföring